Aktualizace údajů základnových stanic LTE ve zkušebním provozu k 27. 7. 2016

Na základě údajů poskytnutých operátory byla ke dni 27. 7. 2016 provedena aktualizace dat týkající se termínů uvedení a umístění základnových stanic LTE do zkušebního provozu.