Aktualizace údajů základnových stanic LTE ve zkušebním provozu k 19. 1. 2017

Na základě údajů poskytnutých operátory byla ke dni 19. 1. 2017 provedena aktualizace dat týkající se termínů uvedení a umístění základnových stanic LTE do zkušebního provozu.