Aktualizace údajů základnových stanic LTE ve zkušebním provozu k 1.5.2014

Na základě údajů poskytnutých operátory byla ke dni 1. 5. 2014 provedena aktualizace dat týkající se termínů uvedení a umístění základnových stanic LTE do zkušebního provozu.