Aktualizace údajů základnových stanic LTE ve zkušebním provozu k 9. 3. 2016

Na základě údajů poskytnutých operátory byla ke dni 9. 3. 2016 provedena aktualizace dat týkající se termínů uvedení a umístění základnových stanic LTE do zkušebního provozu.